Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Najważniejsze działania w 2020 roku

W roku 2020 Stowarzyszenie podjęło i zrealizowało następujące przedsięwzięcia:

27.01.2020 - darowizna Nowego Stylu w Krośnie w kwocie 2500 zł. na zajęcia terapeutyczne

2020sjts8

 

12020sjts8

4.12.2020 Kiermasz przetworów  domowych - zgromadzono wykonane przez członków i sympatyków Stowarzyszenia  przetwory i rozprowadzono je wśród zainteresowanych

 

22020sjts7

 

29.12.2020 Pomoc finansowa dla podopiecznego

Rok 2020 był szczególny dla członków Stowarzyszenia, jak i jego podopiecznych.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie było możliwości realizacji zaplanowanych działań. Stowarzyszenie było otwarte na potrzeby dzieci.