Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Plan pracy Samorządu

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego SOSW we Frysztaku na rok szk. 2022/2023

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Organizacja pracy Samorządu

1)Wybór przedstawicieli do pracy w Samorządzie Ośrodka

-       przewodniczącego

-       zastępcy

-       przewodniczących klas - grup.

2)Przydzielenie zadań do wykonania.

3)Organizowanie spotkań Zarządu Samorządu.

4)Aktualizacja gazetki Samorządu - informowanie o bieżących    wydarzeniach.

cały rok

 

Aktywne uczestnictwo w życiu Ośrodka

1)Organizowanie apeli w szkole i w internacie wg planu.

cały rok

Współodpowiedzialność za ład i porządek

1)Zorganizowanie konkursu  czystości sypialń.

2)Powołanie komisji oceniającej wygląd pomieszczeń.

3)Zorganizowanie konkursu na najładniejszą salę sypialnianą.

cały rok

Pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

1)Przygotowanie oprawy  imprez i uroczystości.

2)Organizowanie dyskotek i spotkań przy muzyce

3)Organizacja projekcji bajek wideo dla młodszych dzieci oraz filmów dla młodzieży.

4) Klub gier planszowych

5) Organizowanie rajdów pieszych, rowerowych , spacerów.

6)Czytanie bajek na dobranoc.

7) Organizowanie zajęć na siłowni

cały rok

 

 

 

Tworzenie ceremoniału szkolnego

1) Pasowanie na Wychowanka- uroczyste ślubowanie nowych wychowanków.

2) Pomoc w przygotowaniu upominków dla nowych wychowanków.

3) Pomoc w zorganizowaniu spotkania

Październik 2022

 

 

Samopomoc koleżeńska

1)Udzielanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej młodszym i mniej sprawnym wychowankom.

cały rok

Integracja ze środowiskiem

1)Pomoc osobom starszym i samotnym z gminy Frysztak

2)Udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy przez GOK, GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

cały rok

Integracja społeczności ośrodkowej,

Kształtowanie postaw społecznych.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy innym.

1)Zorganizowanie i udział w akcjach charytatywnych:

- „Zakręcona nakrętka, zbieranie plastikowych nakrętek",

- Zbieranie zużytych telefonów komórkowych w ramach Akcji Ekoszkoły.

cały rok

 

 

 

Działalność Koła Caritas

1) Współpraca z wolontariatem

2) Realizacja programu formacyjno - wychowawczego,

3)Wypracowanie aktywnej postawy wobec problemów, potrzeb i krzywd innych ludzi. 

 

cały rok

Wolontariat nauczycieli i wychowawców

1) Koordynowanie prac wolontariatu uczniowskiego

2) Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie indywidualnej pomocy

cały rok

 

 

Sporządzili opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Andrzej Kubiak

mgr Mirosław Wójcik