Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Plan pracy Samorządu

Plan pracy Samorządu Wychowanków

SOSW we Frysztaku

na rok szk. 2016/2017

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Organizacja pracy Samorządu

1)Wybór przedstawicieli do pracy w Samorządzie Ośrodka

- przewodniczącego

- zastępcy

- przewodniczących klas - grup.

2)Przydzielenie zadań do wykonania.

3)Organizowanie spotkań Zarządu Samorządu.

4)Aktualizacja gazetki Samorządu - informowanie o bieżących Wydarzeniach.

IX

 

 

 

 

IX

 

IX - VI

 

cały rok

Współodpowiedzialność za ład i porządek

1)Zorganizowanie konkursu czystości sypialń.

2)Powołanie komisji oceniającej wygląd pomieszczeń.

3)Zorganizowanie konkursu na najładniejszą salę sypialnianą

IX

cały rok

szkolny

IX - VI

XII - VI

Aktywne uczestnictwo w życiu Ośrodka, pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

1)Organizowanie apeli w szkole i w internacie wg planu.

2)Przygotowanie oprawy imprez i uroczystości.

3)Organizowanie dyskotek.

4)Organizacja projekcji bajek wideo dla młodszych dzieci oraz filmów dla młodzieży.

5) Organizowanie zabaw ruchowych ze śpiewem dla młodszych wychowanków przez starszych.

6) Organizowanie gier stolikowych: (szachy, warcaby, piłkarzyki).

7) Organizowanie rajdów pieszych, spacerów

8) Czytanie  bajek na dobranoc

9) Organizowanie dni i godziny ciszy - hałas szkodzi zdrowiu.

10) Zorganizowanie konkursu na najsympatyczniejszą parę z Okazji Walentynek.

11)Udział w zorganizowaniu spotkań z okazji urodzin.

IX - VI

 

IX - VI

 IX - VI

 

IX - VI

 

IX - VI

 

 

X - VI

 

IX - VI

 

IX - VI

 

X - VI

 

X-VI

 

IX - VI

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

1) Pasowanie na Wychowanka- uroczyste ślubowanie nowych wychowanków.

2) Pomoc w przygotowaniu upominków dla nowych wychowanków.

3) Pomoc w zorganizowaniu spotkania

X

 

 

X

 

X

Samopomoc koleżeńska

1)Pomoc w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych.

2) Zorganizowanie pomocy starszych wychowanków nad młodszymi kolegami.

 IX - VI

 

X - VI

 Integracja ze środowiskiem

1)Pomoc osobom starszym i samotnym - zorganizowanie prac na rzecz tych osób szczególnie w sezonie jesienno- zimowym.

2)Odwiedziny emerytów i rencistów

3)Udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy przez GOK, GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

IX - XI

 

 

 

 XI, I

 

IX - VI

Integracja społeczności ośrodkowej,

Kształtowanie postaw społecznych.

Wyzwalanie inicjatyw

i pomysłowości uczniów.

Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy innym.

Udział w akcjach charytatywnych:

- „Góra grosza",  „Szkoło pomóż     i Ty"

- „Zakręcona nakrętka, zbieranie plastikowych nakrętek"

- Zbieranie zużytych telefonów komórkowych w ramach Akcji Ekoszkoły.

Nawiązanie współpracy z innymi placówkami i osobami w celu przyłączenia się do akcji.

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok