Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Plan pracy Samorządu

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego SOSW we Frysztaku na rok szk. 2021/2022

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Organizacja pracy Samorządu

1)Wybór przedstawicieli do pracy w Samorządzie Ośrodka

-          przewodniczącego

-          zastępcy

-          przewodniczących klas - grup.

2)Przydzielenie zadań do wykonania.

3)Organizowanie spotkań Zarządu Samorządu.

4) Aktualizacja gazetki Samorządu - informowanie o bieżących Wydarzeniach.

 

cały rok

 

Wrażliwość na trudne czasy COVID-19, oraz po COVID - owe

1) Organizowanie spotkań, apeli dotyczących zasad funkcjonowania w dobie koronawirusa.  

 cały rok

Aktywne uczestnictwo w życiu Ośrodka,

1)Organizowanie apeli w szkole  i w internacie wg planu.

cały rok

Współodpowiedzialność za ład i porządek

1)Zorganizowanie konkursu czystości sypialń.

2)Powołanie komisji oceniającej wygląd pomieszczeń.

3)Zorganizowanie konkursu na najładniejszą salę sypialnianą.

 

cały rok

 

Pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

1)Przygotowanie oprawy  imprez  i uroczystości.

2)Organizowanie dyskotek i spotkań przy muzyce.

3)Organizacja projekcji bajek  wideo dla młodszych dzieci oraz filmów dla młodzieży.

4) Organizowanie gier szachowych.

5) Organizowanie rajdów  pieszych, rowerowych, spacerów.

6)Czytanie bajek na dobranoc.

7) Organizowanie zajęć na siłowni.

 

cały rok

 

 

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

1) Pasowanie na Wychowanka-  uroczyste ślubowanie nowych wychowanków.

2) Pomoc w przygotowaniu  upominków dla nowych  wychowanków.

3) Pomoc w zorganizowaniu Spotkania.

 

Październik 2021

 

 

Samopomoc koleżeńska

1) Udzielanie wzajemnej pomocy  koleżeńskiej młodszym i mniej  sprawnym wychowankom.

cały rok

Integracja ze środowiskiem

1)Pomoc osobom starszym  i samotnym z gminy Frysztak.

2)Udział w imprezach  kulturalnych organizowanych  na terenie Gminy przez GOK,   GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

 

cały rok

 

Integracja społeczności ośrodkowej,

Kształtowanie postaw społecznych.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy innym.

1) Zorganizowanie i udział w  akcjach charytatywnych:

2) „Zakręcona nakrętka, zbieranie  plastikowych nakrętek".

3) Zbieranie zużytych telefonów komórkowych w ramach Akcji Ekoszkoły.

 

cały rok

 

 

Działalność Koła Caritas

1) Współpraca z wolontariatem.

2) Realizacja programu informacyjno -       wychowawczego.

3) Wypracowanie aktywnej  postawy wobec problemów,  potrzeb i krzywd innych ludzi. 

 

cały rok

Wolontariat nauczycieli i wychowawców

1) Koordynowanie prac  wolontariatu uczniowskiego.

2) Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie     indywidualnej pomocy.

 

cały rok

 

Sporządzili opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Andrzej Kubiak

mgr Mirosław Wójcik