Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Plan pracy Samorządu

Plan pracy Samorządu Wychowanków SOSW we Frysztaku

na rok szk. 2019/2020

Zadania

Sposób realizacji

Organizacja pracy Samorządu

1)Wybór przedstawicieli do pracy w Samorządzie Ośrodka

- przewodniczącego

- zastępcy

- przewodniczących klas - grup.

2)Przydzielenie zadań do wykonania.

3)Organizowanie spotkań Zarządu Samorządu.

4)Aktualizacja gazetki Samorządu

- informowanie o bieżących    Wydarzeniach.

 

Współodpowiedzialność za ład i porządek

1)Zorganizowanie konkursu czystości sypialń.

2)Powołanie komisji oceniającej wygląd pomieszczeń.

3)Zorganizowanie konkursu na najładniejszą salę sypialnianą.

 

Aktywne uczestnictwo w życiu Ośrodka, pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

1)Organizowanie apeli w szkole i w internacie wg planu.

2)Przygotowanie oprawy  imprez i uroczystości.

3)Organizowanie dyskotek.

4)Organizacja projekcji bajek wideo dla młodszych dzieci oraz filmów dla młodzieży.

5) Organizowanie zabaw ruchowych ze śpiewem dla młodszych wychowanków przez starszych.

6) Organizowanie gier stolikowych: (szachy, warcaby, piłkarzyki).

7) Organizowanie rajdów pieszych, spacerów.

8) Zorganizowanie rozgrywek w tenisa stołowego, prowadzenie kółka szachowego.

9)Czytanie bajek na dobranoc.

10) Organizowanie dni i godziny ciszy - hałas szkodzi zdrowiu.

11) Zorganizowanie konkursu na najsympatyczniejszą parę z Okazji Walentynek.

12)Zorganizowanie konkursu „kulturalny i pomocny wychowanek".

13) Zabawy integracyjne z pomysłem na relaks i zabawę.

14)Zorganizowanie konkursu

„Najlepszy Wolontariusz Roku" 2019/2020.

15)Zorganizowanie konkursu plastycznego „Wolontariat w oczach dziecka".

 

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

1) Pasowanie na Wychowanka- uroczyste ślubowanie nowych wychowanków.

2) Pomoc w przygotowaniu upominków dla nowych wychowanków.

3) Pomoc w zorganizowaniu spotkania

 

Samopomoc koleżeńska

1)Pomoc w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych.

2) Zorganizowanie wolontariatu młodzieży - pomocy starszych wychowanków nad młodszymi kolegami (czynności samoobsługowe, nauka).

 

Integracja ze środowiskiem

1)Pomoc osobom starszym i samotnym - zorganizowanie prac na rzecz tych osób szczególnie w sezonie jesienno- zimowym.

2)Odwiedziny emerytów i rencistów.

3)Udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy przez GOK, GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

 

Integracja społeczności ośrodkowej,

Kształtowanie postaw społecznych.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy innym.

Zorganizowanie i udział w akcjach charytatywnych:

- „Grosik",  

- „Szkoło pomóż i Ty",

- „Zakręcona nakrętka, zbieranie plastikowych nakrętek",

- Zbieranie zużytych telefonów komórkowych w ramach Akcji Ekoszkoły.

Nawiązanie współpracy z innymi placówkami i osobami w celu przyłączenia się do akcji.

 

Sporządzili opiekunowie Samorządu:

mgr Andrzej Kubiak

mgr Mirosław Wójcik