Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Historia budowy i założenia SOSW we Frysztaku

Historia budowy i założenia SOSW we Frysztaku

Budynek, w którym mieści się obecnie Internat oraz sąsiadujący z nim obiekt, powstały w latach 1976 - 1982. Państwowy Zakład Wychowawczy we Frysztaku rozpoczął swoją działalność 1.09.1983 r. Miał obejmować szkołę podstawową z klasami I -VIII i internat dla 180 wychowanków. Organizacja i sprawowanie nadzoru zostało powierzone gminnemu dyrektorowi szkół we Frysztaku - Eligiuszowi Marcinkowskiemu. Placówka uzyskała samodzielność  1.01.1984 r.

1 września 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy we Frysztaku zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

 

202211howf1