Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Najważniejsze działania w 2013 roku

 

 

 

Stowarzyszenie „Jest taka sprawa"

 

logosjts2023

 

W dniu 29 listopada 2013r. zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie „Jest taka sprawa" z siedzibą we Frysztaku, którego misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej regionu Podkarpacia i terenu całej Polski. W chwili obecnej liczy ono 36 członków. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu: pani mgr Marta Miga - Tokarska i dwóch Członków Zarządu - pani mgr Teresa Guzy i pani mgr Irena Urbanik.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „JEST TAKA SPRAWA"

 

PREZES STOWARZYSZENIA

Marta Miga -Tokarska

 

 

 202302marta

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Teresa Guzy

 

Irena Urbanik

 

202302teresa

 

 

 

 202302irena