Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Pracownik pomocniczy stolarza

Pracownik pomocniczy stolarza

 • symbol cyfrowy zawodu: 932918
 • symbol kwalifikacji z podstawy programowej:DRM.03.,
 • nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Pracownik pomocniczy stolarza wykonuje następujące zadania zawodowe:

 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;
 • wykonywanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
 • wykonywanie prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie przetwórstwa drzewnego;
 • wykonywanie prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywanie prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Zawód pracownik pomocniczy stolarza można zdobyć kształcąc się w trzyletniej branżowej szkole I stopnia. Nauka kończy się egzaminem zawodowym w zakresie kwalifikacji DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Na kierunku pracownik pomocniczy stolarza poznasz:

 • rodzaje materiałów stosowanych do produkcji wyrobów stolarskich;
 • rodzaje wyrobów stolarskich, ich budowę oraz konstrukcję;
 • rodzaje narzędzi i maszyn do obróbki drewna.

Nauczysz się:

 • obróbki i montażu różnych wyrobów stolarskich;
 • posługiwania się narzędziami ręcznymi;
 • obsługi obrabiarek drewna;
 • wykonywania operacji trasowania, klejenia, oklejania, mocowania okuć, wykańczania powierzchni;
 • montażu elementów.

Pracownik pomocniczy stolarza zajmuje się przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich, wytwarzaniem prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, a także wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie przetwórstwa drzewnego.

Pracownik pomocniczy stolarza, pod nadzorem stolarza, dobiera sposób wytwarzania wyrobów stolarskich, przygotowuje surowce podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych oraz dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych. Potrafi również przy wsparciu stolarza obsługiwać proste maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza może podjąć pracę między innymi w: pracowniach stolarskich, zakładach meblarskich i przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem mebli, a także w hurtowniach i sklepach z branży stolarskiej.

Pracownik pomocniczy stolarza większość zadań zawodowych wykonuje samodzielnie, ale pod nadzorem stolarza. W zależności od miejsca zatrudnienia możliwa jest współpraca z przełożonymi, pomocnikami stolarza, klientami, na rzecz których świadczone są usługi. Podczas wykonywania zadań zawodowych, pracownik pomocniczy stolarza jest narażony na działanie czynników zagrażających zdrowiu związanych z kontaktem z ostrymi narzędziami.

Do istotnych predyspozycji w zawodzie należą:

 • sprawność manualna,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • staranność,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • sumienność.

Pracownik pomocniczy stolarza posiada kwalifikacje do wykonywania prostych napraw, renowacji wyrobów stolarskich, wymiany wadliwych części, konserwacji stolarskich czy szpachlowania ubytków w drewnie.

W swojej pracy pracownik pomocniczy stolarza posługuje się tradycyjnymi narzędziami, urządzeniami i elektronarzędziami stolarskimi.

kliknij na zdjęcie

 

202205pos1