Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

DRODZY RODZICE !

 

waznainf202005

 

 

 

 

DRODZY RODZICE !

Przypominamy, że od dnia 25.05.2020 roku rozpoczniemy konsultacje dla uczniów, którzy w tym roku będą zdawać egzamin ósmoklasisty i egzaminy zawodowe.

Od dnia 1.06.2020 roku  konsultacje prowadzone będą dla wszystkich uczniów Ośrodka. W celu opracowania harmonogramu, prosimy o niezwłoczną deklarację do wychowawcy klasy, które dziecko i z jakiego przedmiotu chciałoby skorzystać z wyżej wymienionych konsultacji.

Zobacz pełną listę aktualności