Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

„NIE MA SŁUPÓW GRANICZNYCH MIĘDZY POLSKĄ, A ROMSKĄ MŁODZIEŻĄ&r...

Logo SOSW Frysztak

 

 

NIE MA SŁUPÓW GRANICZNYCH MIĘDZY POLSKĄ, A ROMSKĄ MŁODZIEŻĄ"- PROMOCJA GMINY FRYSZTAK

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy we Frysztaku  w grudniu minionego roku podsumował udział w projekcie „Na ludowo i z kulturą", którego głównym celem była integracja młodzieży polskiej z młodzieżą romską poprzez organizację cyklicznych zajęć z różnych obszarów tematycznych. Zajęcia zorganizowane były dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Podczas spotkań dzieci miały możliwość poznać kulturę i tradycje romskie. Tematyka projektu wynikała z potrzeb podopiecznych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność, a  co za tym idzie wykluczenie społeczne, potrzebują zajęć rozwijających, wzmacniających ich potencjał poznawczy i kulturowy.

Miło nam poinformować, że w projekcie wzięło udział 24 naszych wychowanków.

Zajęcia tematyczne odbywały się m.in. na terenie Ośrodka, na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, jak również w plenerze, gdzie mogliśmy podziwiać piękno Frysztackiego krajobrazu. Odbyte zajęcia to m.in.: kulinarne, na których rozwijano zainteresowania uczniów, które przy okazji były przygotowaniem ich do podjęcia edukacji na poziomie szkoły zawodowej. Warsztaty taneczne zapoznały uczestników z tradycjami polskimi i romskimi tańca, przybliżyły im fragmenty kultury i tradycji tych krajów. Dużą wiedzę uczestnicy nabyli również na zajęciach wokalnych, oraz warsztatach z rękodzieła. Dodatkowo odbyły się wycieczki m. in. do kina oraz wycieczki piesze.

Projekt zakończono w typowo cygańskim stylu na obiekcie GOSiR we Frysztaku. Było ludowo, wesoło i z kulturą.

Główny cel projektu został zrealizowany! Uczestnicy rozbudzili swoje zainteresowania, zintegrowane zostały środowiska dzieci i młodzieży w różnym wieku, wszyscy uczestnicy zdobyli wiedzę i doświadczenie i pożytecznie spędzili  wolny czas.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Opr. (U.C.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności