Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

W tym roku po raz 28. wyruszyliśmy, by posprzątać Polskę!

 

 

 

W tym roku po raz 28. wyruszyliśmy, by posprzątać Polskę!

 

mysle-wiec-nie-smice

 

W dniach 14.09 - 17.09. 2021  - wychowankowie naszego Ośrodka dołączyli do corocznej akcja sprzątania świata.

Głównym celem akcji jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ma ona również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna  zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Podczas akcji porządkowania wychowankom SOSW Frysztak przyświecało tegoroczne hasło: ,,Myślę, więc nie śmiecę''. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki, pełni chęci działania wyruszyli w teren w poszukiwaniu różnego rodzaju śmieci. Młodsi wychowankowie porządkowali przestrzeń wokół szkoły, internatu. Starsi wychowankowie wraz z opiekunem sprzątali drogę prowadzącą do lasu w Pułankach i dwa parkingi leśne.

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz o czystość otoczenia. 

Zmiana świata zawsze zaczyna się od zmiany naszych nawyków. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. Organizatorami akcji byli: Pani A. Nowak, Pan S. Rękowicz,  J. Jurczak.

(Opr. J.J.)

Zobacz pełną listę aktualności