Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

WYCIECZKA DO KINA

Bajka ta przeniosła dzieci do Centopi zamieszkałej przez niezwykłe istoty, takie jak jednorożce, wróżki, elfy, a także złe czarownice. Film swoją fabułą i akcją wywarł ogromne wrażenie na małych widzach. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia, - rozumienie wartości takich jak: dobro, nadzieja, przyjaźń. Dzieci nabyły umiejętności właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, jak również wyzwalania względem rówieśników serdeczności i miłej atmosfery.
(Opr. M.G.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności