Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zaproszenie do akcji "Recycling daje owoce"

DD www

logo rdo

erp eng

Zaproszenie do akcji "Recycling daje owoce"

Zapraszamy do udziału w akcji "Recykling daje owoce", w ramach której w 20 wybranych miastach Polski organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce. We Frysztaku akcję organizuje nasz Ośrodek. Zbiórka będzie prowadzona  w dniach 5.10.2017 r. do 20.12.2017 r. Baterie  można składać u Pani Joanny Banek-Bukały. W tym roku do akcji zaprosiliśmy również sąsiednie placówki edukacyjne - Przedszkole Publiczne Nr 1 we Frysztaku oraz Szkołę Podstawową Publiczną Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.

 Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek, wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki - jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu. W ramach akcji "Recykling daje owoce", rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.

Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek zbiórki selektywnej elektroodpadów.  W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w latach 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 r. (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE. Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu.

Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka przez "złomiarzy". Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają ZSEE na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. "Złomiarze" niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach i rowach.

Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kilogramów  elektroodpadów na mieszkańca - czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu.  Na samym końcu pod tym względem są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić  np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 r. około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.

(Opr. J. B. B.)

 

Głównym partnerem akcji "Recykling daje owoce"  w Polsce jest 

Europejska Platforma Recyklingu

Pomysłodawcą akcji jest

ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski

www.cycling-recycling.eu

 

Zobacz pełną listę aktualności