Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

BIESIADA PATRIOTYCZNA

 

 

BIESIADA PATRIOTYCZNA

niep2018

,,BÓG, HONOR, OJCZYZNA" - pod tym hasłem w przededniu 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 8 listopada 2018 roku, w sposób szczególny poprzez Biesiadę Patriotyczną, cała społeczność naszego Ośrodka włączyła się w obchody tego, tak ważnego wydarzenia. Świętowanie rozpoczęliśmy wprowadzeniem pocztu flagowego, odśpiewaniem hymnu narodowego oraz modlitwą za Polskę - ,,Ojczyznę wolną pobłogosław Panie". Niezwykle pięknym, wzruszającym, a wręcz malowniczym wydarzeniem było przedstawienie ,,Najmłodsi dla Niepodległej". Nasi uczniowie śpiewem, wierszami, tańcem i całymi sobą podziękowali za Niepodległą Polskę. Ponadto podczas utworu ,,Pytasz mnie", który zaśpiewała Pani Dyrektor Agata Wyciślak, dzieci oplotły całą salę biało - czerwoną wstęgą. W tak podniosłym nastroju rozpoczęliśmy dalsze obchody tej niezwykle ważnej dla każdego Polaka rocznicy.

Po występie dzieci rozpoczęła się druga część Biesiady Patriotycznej - ,,Polska się w pieśni zaczyna". Zarówno nasi goście, uczniowie, jak i pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych, legionowych, żołnierskich i religijnych. Do Biesiady włączyła się także najstarsza młodzież naszego Ośrodka. Dziewczęta i chłopcy odczytali kilka utworów wyrażających miłość do Ojczyzny, tęsknotę za wolnością oraz domem rodzinnym. Wspólny śpiew był możliwy dzięki przygotowanym śpiewnikom, wyświetlanemu tekstowi utworów, a przede wszystkim dzięki ,,Chórkowi", który powstał specjalnie na tę okazję i intonował pieśni. Został on utworzony przez pracowników naszego Ośrodka i po kilku próbach ośmielił się poprowadzić część śpiewaną Biesiady. W repertuarze zespołu były zarówno pieśni i piosenki o tematyce poważnej, podniosłej, nostalgicznej, owiane nutą melancholii, opowiadające o żołnierskiej doli i tęsknocie, jak i pieśni skoczne, wesołe, a niektóre wręcz frywolne. Piosenki te były na tyle znane, popularne, że każdy mógł się włączyć w ich śpiew.

Widząc naszą szkołę rozśpiewaną, uczniów, pracowników, gości mam nadzieję, że Polska nie tylko się w pieśniach zaczyna, ale przede wszystkim na zawsze pozostanie w naszych sercach. Ponadto oprócz wspaniałych wspomnień, na pamiątkę po tym wydarzeniu w naszym Ośrodku pozostało ,,Serce dla Niepodległej", na którym można było wpisać swoje imię, nazwisko, dedykację, jakiś cytat. Niech to serce przypomina nam, że Ojczyznę trzeba kochać zawsze, nie tylko podczas obchodów ważnych rocznic i świąt państwowych, ale również w szarej codzienności, poprzez naukę i pracę.

Jako koordynator tego niezwykle ważnego wydarzenia dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie: Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, dzieciom, młodzieży, pracownikom niepedagogiczny. Miałam zaszczyt wraz z Wami świętować tak ważne dla każdego Polaka wydarzenie patriotyczne, bo ,,za sto lat razem nie będzie nas".

W sposób szczególny pragnę podziękować członkom zespołu muzycznego, bez których akompaniamentu ,,Chórek” intonujący pieśni patriotyczne śpiewałby tylko akapella. Chcę również podkreślić, że panowie grający w orkiestrze już od wielu lat bezintersownie poświęcają swój prywatny czas i ubogacają nasze uroczystości ośrodkowe. Za to, że właśnie  z nami dzielicie się swoim czasem i talentem muzycznym, z całego serca DZIĘKUJĘ.

(Opr. L.M.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności