Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Wycieczka do Zakładu Stolarskiego ASPROD we Frysztaku w ramach orientacji z...

 

 

Wycieczka do Zakładu Stolarskiego ASPROD we Frysztaku w ramach orientacji zawodowej młodzieży

123stol201905

W dniu 24.05.2019 r. w ramach przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia uczniowie klasy III Gimnazjum oraz II klasy Branżowej Szkoły I Stopnia kształcący się w zawodzie stolarz udali się na wycieczkę zorganizowaną przez panów Pawła Armatę, Mirosława Wójcika i Jarosława Ziobrowskiego do jednego z zakładów Spółdzielni ASPROD w Strzyżowie - Zakładu Stolarskiego we Frysztaku. Uczniowie zostali serdecznie przyjęci przez pana Witolda Godka, który oprowadził ich po całości zakładu i opowiedział jak przebiega proces technologiczny w zakładzie stolarskim. Pan Witold umożliwił naszym uczniom, obserwację obrabiarek i urządzeń używanych w zakładach stolarskich podczas pracy. Uczniowie mogli zaobserwować przebieg całego procesu technologicznego od składu tarcicy poprzez suszenie w suszarniach, obróbkę wstępną, gdzie tarcica jest wstępnie piłowana oraz strugana i klejona. Następnym działem zakładu był dział obróbki zasadniczej, w którym elementy są piłowane na dokładne wymiary oraz frezowane i wiercone. Kolejnymi działami były lakiernia oraz pakowanie wyrobów. W tych działach uczniowie mogli zobaczyć lakierowanie elementów na linii lakierniczej oraz natryskowe w kabinach lakierniczych i pakowanie gotowych wyrobów. Pan Witold szczegółowo opowiedział uczniom ile operacji przy użyciu maszyn i urządzeń musi zostać wykonanych, aby z surowej tarcicy uzyskać gotowy wyrób z  drewna. Uczniowie podczas tej wycieczki mieli możliwość poznania specyfiki zawodu stolarza oraz uzyskania informacji o rynku pracy.

(Opr. J.Z.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności