Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Patryk Chrząszcz nagrodzony

 

 

 

Patryk Chrząszcz nagrodzony

 ucz20190603

14 czerwca 2019 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyło się podsumowanie konkursu „Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego".

Nagrodę otrzymał Patryk Chrząszcz - uczeń kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w SOSW we Frysztaku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Strzyżowskiego i gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa. Nagrodzonym, rodzicom i nauczycielom gratulacje złożyli Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura, Przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda oraz Przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego - Wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut. W programie było zwiedzanie zabytkowych obiektów Zespołu Dworsko-Parkowego i Folwarcznego w Wiśniowej.

Ośrodek reprezentowali: Anna  Kowalczyk - wychowawca klasy i Teresa Guzy - wicedyrektor.

Patryk Chrząszcz jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW we Frysztaku i posiada dyplom w zawodzie ślusarz. W roku szkolnym 2018/2019 kończy kształcenie w zawodzie kucharz. W nauce osiąga dobre i bardzo dobre wyniki na miarę swoich indywidualnych możliwości. Od trzech lat współpracuje w przygotowaniu warsztatów organizowanych dla osób korzystających ze wsparcia PCK. Brał udział w projekcie unijnym „Podkarpacie stawia na zawodowców", w ramach którego ukończył kurs kelnerski i odbył staż w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym.

Patryk chętnie uczestniczy w obsłudze cateringowej w Ośrodku oraz uroczystościach środowiskowych. Osiąga sukcesy sportowe ( pływanie  i futsal) i artystyczne (zespół taneczny).

Gratulujemy!

(Opr. T. G.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności