Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!

 

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!

bwbb2019

W dniu 30.09.2019 r. w naszym Ośrodku, celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  zorganizowany został apel "Przepisy bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą"

Uczniowie zostali zapoznani z przepisami drogowymi oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze: pieszo i na rowerze.

(Opr. P.T., A.N.)

Mamo, Tato,

- dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,

zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla  kierujących,

- ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze,

- wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,

- w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

 

Nauczycielu,

- odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,

- przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze

 

Kierujący pojazdami,

- w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie  wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności