Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

"Internat"

Wychowankowie mają możliwość zamieszkania w Ośrodku. Pobyt jest bezpłatny. Opłata dotyczy tylko kosztów tzw. „wsadu do kotła", czyli produktów niezbędnych do sporządzania posiłków. Pracownicy placówki pomagają rodzinom podopiecznych w pozyskiwaniu pomocy na finansowanie żywienia.

Dysponujemy na dwóch kondygnacjach (dla dziewcząt i chłopców) kilkuosobowymi pokojami, które są przytulne i kolorowe. Najczęściej w pokoju mieszka trzy osoby. Na parterze pokoje  połączono   z łazienkami, a ponadto na każdym piętrze do użytku dzieci i młodzieży są zmodernizowane łazienki z natryskami. Wychowankowie korzystają z pralni Ośrodka i jadalni. Ponadto do ich dyspozycji są: świetlice grupowe, świetlica ogólna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa, siłownia, biblioteka, pełnowymiarowa hala sportowa, teren rekreacyjny wokół obiektu, plac zabaw, a także od bieżącego roku szkolnego  - boisko lekkoatletyczne „Orlik'.

3201809wyp11
201809wyp11
7201809wyp11

 

Zadaniem wychowawców jest poszerzanie i uzupełnianie pracy szkoły, realizując podstawowe cele:  

-  stworzenie optymalnych warunków rozwoju (nauka, zdrowie, praca, wypoczynek);  

- realizacja indywidualnych potrzeb wychowanków;  

-  przygotowanie ich do pełnienia różnorodnych ról w życiu społecznym.

Pobyt w  jest tak zorganizowany, by każdy wychowanek na miarę swoich możliwości doskonalił i rozwijał sprawności i umiejętności.

 
 
 
4201809wyp11
1201809wyp11
 
 
8201809wyp11

Nauczyciele i wychowawcy diagnozują, ujawniają i rozwijają zainteresowania swoich podopiecznych. Oferta uwzględnia szeroką gamę zajęć. W trosce o możliwie najlepszy rozwój wychowanków są one dostosowane do sprawności, wieku i płci naszych podopiecznych.

Oprócz obowiązkowych zajęć wychowawczych, wynikających z Planu dnia, wychowankowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych zarówno przez nauczycieli jak i wychowawców, które odbywają się po południu i wieczorem.

Wychowawcy wykorzystują nie tylko swoje kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, ale także kwalifikacje specjalistyczne oraz umiejętności i zainteresowania z wielu dziedzin. Ideą wspierania wychowanków jest taki dobór form, metod i środków oddziaływania pedagogicznego, by były one dostosowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego podopiecznego.

Jednolitość oddziaływań, ścisła współpraca z nauczycielami, rodziną, instytucjami wspomagającymi - to podstawa codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Relacje z wydarzeń  zamieszczane są w zakładce Aktualności.

(Opr. T. G.)

2201809wyp11
 
 
 
6201809wyp11
5201809wyp11