Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Internat

 

Internat

 

Wychowankowie mają możliwość zamieszkania w Ośrodku. Pobyt jest bezpłatny. Opłata dotyczy tylko kosztów tzw. „wsadu do kotła", czyli produktów niezbędnych do sporządzania posiłków. Pracownicy placówki pomagają rodzinom podopiecznych w pozyskiwaniu pomocy na finansowanie żywienia.

W Internacie dysponujemy na dwóch kondygnacjach (dla dziewcząt i chłopców) kilkuosobowymi pokojami, które są przytulne i kolorowe. Na każdym piętrze do użytku dzieci i młodzieży są zmodernizowane łazienki z natryskami. Wychowankowie korzystają z pralni Ośrodka i jadalni. Ponadto do ich dyspozycji są: świetlice grupowe, świetlica ogólna, pracownie gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa, biblioteka, pełnowymiarowa hala sportowa, teren rekreacyjny wokół obiektu, a także, od niedawna - plac zabaw.

 dzieckoint

W bieżącym roku szkolnym zmieniło się oblicze naszej placówki. Użytkujemy już 3 połączone ze sobą budynki: A, B i C. Część A jest do dyspozycji wychowanków Internatu, choć odbywają się tu również niektóre zajęcia szkolne. Świetlice nie są już klasami. Można je  więc urządzić „po domowemu".

 

 

 tanczace_dzieciint

Internat poszerza i uzupełnia pracę szkoły, realizując podstawowe cele:  

  -  stworzenie optymalnych warunków rozwoju (nauka, zdrowie, praca, wypoczynek);  

  -  realizacja indywidualnych potrzeb wychowanków;  

  -  przygotowanie ich do pełnienia różnorodnych ról w życiu społecznym.

      Pobyt w Internacie jest tak zorganizowany, by każdy wychowanek na miarę swoich możliwości doskonalił i rozwijał sprawności i umiejętności.

Nauczyciele i wychowawcy diagnozują, ujawniają i rozwijają zainteresowania swoich podopiecznych. Oferta uwzględnia szeroką gamę zajęć. W trosce o możliwie najlepszy rozwój wychowanków są one dostosowane do różnego poziomu intelektualnego, wieku i płci naszych podopiecznych.

      Oprócz obowiązkowych zajęć wychowawczych, wynikających z Planu dnia, wychowankowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych zarówno przez nauczycieli jak i wychowawców, które odbywają się po południu i wieczorem.

      Wychowawcy wykorzystują nie tylko swoje kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, ale także kwalifikacje specjalistyczne oraz umiejętności i zainteresowania z wielu dziedzin. Ideą wspierania wychowanków jest taki dobór form, metod i środków oddziaływania pedagogicznego, by były one dostosowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego podopiecznego.

       Jednolitość oddziaływań, ścisła współpraca z nauczycielami, rodziną, instytucjami wspomagającymi - to podstawa codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej.

(Opr. T. G.)