Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zasadnicza Szkola Zawodowa

 

 

Szkoła Branżowa I stopnia

     Edukację  w Szkole Branżowej I stopnia  w  dniu 1 września 2018 roku rozpoczęło około 60 uczniów w czterech zawodach: kucharz, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz.          

     Szkoła daje wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole średniej. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w klasie programowo najwyższej. Pozytywny wynik tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, lecz nie jest warunkiem ukończenia szkoły. Nauka trwa 3 lata.          

      Istnieje też możliwość nauki w zawodach blacharz, operator maszyn leśnych.