Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Oferta edukacyjna 2023-2024

Nabór w roku szkolnym 2023/2024

Drodzy Rodzice, jeśli poszukujecie Państwo dla Waszego dziecka szkoły: nowoczesnej, przyjaznej, otwartej na współpracę z rodzicami, gwarantującą dostosowanie form i metod nauczania do indywidualnych możliwości rozwojowych podopiecznych oraz wspomagającej Was w procesie wychowania, to zachęcam do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Ośrodka przygotowaną na rok szkolny 2023/2024.

Placówka nasza prowadzi kształcenie na poszczególnych etapach:

  • wspomaganie rozwoju małego dziecka
  • przedszkole specjalne
  • klasy I-III szkoły podstawowej dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami sprzężonymi
  • szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej z zaburzeniami autyzmu  oraz zespołem Aspergera oferujemy kameralne zespoły klasowe na poziomie kształcenia podstawowego.

Młodzież pragnąca zdobyć wykształcenie zawodowe w ramach branżowej  szkoły specjalnej ma do wyboru następujące kierunki:

  • kucharz
  • cukiernik
  • stolarz
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami  sprzężonymi ma możliwość kontynuacji nauki w  trzyletniej szkole przysposabiającej do pracy.

Nowoczesna baza lokalowa, możliwość przebywania w internacie, doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra - to główne atuty naszej placówki. Placówka nasza przystosowana jest do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: rewalidacyjnych (psychologicznych, logopedycznych, rehabilitacyjnych), terapeutycznych (dogoterapia, Biofeedback, terapia metodą Tomatisa itd.), liczne kółka zainteresowań oraz zorganizowane formy zajęć pozalekcyjnych pozwalają na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju Waszego dziecka.

Gorąco zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej placówki i osobistej konsultacji w zakresie doboru formy kształcenia Waszego dziecka!

Dyrektor Ośrodka

Agata Wyciślak