Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Przedszkole

 

 

 

Drodzy Rodzice!           

     Chcemy Wam zarekomendować nowo tworzone we Frysztaku Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych (dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jak: niepełnosprawność ruchowa, wady słuchu, wady wzroku, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia zachowania (np. autyzm), opóźnienia lub zaburzenia rozwoju umysłowego. 

      Dzieci uczęszczające do Przedszkola objęte zostaną, poza zajęciami pedagogicznymi, realizującymi zadania programowe „Wychowania Przedszkolnego” Ministerstwa Edukacji, dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi: fizjoterapeutycznymi, logopedycznymi, psychologicznymi, które pozwolą na osiągnięcie przez Wasze dziecko – w atmosferze zrozumienia i życzliwości – dojrzałości szkolnej i zniwelowanie deficytów rozwojowych pod okiem doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry oraz w oparciu o specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i nowoczesną bazę lokalową.

      Rodziców zainteresowanych rekrutacją do Przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (17) 2777906, lub osobisty z Dyrekcją Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku.

      Uwaga: Niezbędnym warunkiem do przyjęcia dziecka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie przedszkolnym.

      Jednocześnie prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020 do klas I—III szkoły podstawowej dla dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym o spektrum autyzmu. Gwarantujemy pracę z dzieckiem według indywidualnie opracowanego programu dostosowanego do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka oraz szeroki wachlarz dodatkowych zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych.

       Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo pod numerem telefonu (17) 2777906, (17) 2777206.

Serdecznie zapraszamy!