Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań

Zajęcia terapeutyczne

ekologiczne

(mgr Z. Zielińska)

agroterapia

(mgr S. Rękowicz)

sportowe

(mgr Z. Kurek)

arteterapia

(mgr M. Krupka, M. Kawa)

orgiami, zabawy z chustą

(mgr P. Balicki, A. Grela)

dogoterapia

(mgr L. Zagórska - Zając)

rowerowe

(mgr M. Tatara - Lubojemska, mgr T. Guz, mgr J. Banek - Bukała)

muzykoterapia

(mgr Z. Mikuszewski)

 szachowe

(mgr S. Szopa)

ergoterapia

(mgr R. Koś, mgr D. Pelc, M. Tatara - Lubojemska)

filmowe

(mgr A. Kubiak, mgr J. Jurczak)

  infokoterapia

(mgr J. Stefanik)

kulturystyczne

(mgr Ł. Dziok)