Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań

Zajęcia terapeutyczne

taniec ludowy

(mgr B. Teper)

muzykoterapia

(mgr Z. Mikuszewski)

filmowe

 (mgr A. Kubiak)

ergoterapia

(mgr R. Koś, mgr B. Teper, mgr D. Pelc,

lic. J. Ziobrowski)

ekologiczne

(mgr Z. Zielińska)

agroterapia

(mgr S. Rękowicz)

sportowe

(mgr M. Filip, mgr Z. Kurek)

arteterapia

(mgr M. Krupka)

orgiami, zabawy z chustą

(mgr P. Balicki, A. Grela)

dogoterapia

(mgr L. Zagórska - Zając)

tenisa stołowego

(mgr S. Szopa)

 

rowerowe

(mgr M. Tatara - Lubojemska, mgr T. Guz)

 

 szachowe

(mgr S. Szopa)

 

turystyczno - fotograficzne

(mgr A. Filip, mgr Ł. Dziok)

 

kulturystyczne

(mgr Ł. Dziok)