Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kierownik projektu-wynik przetargu

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 24.01.2014r. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi zarządzania projektem pt. TACY SAMI w zakresie wykonywania obowiązków Kierownika projektu oraz Asystenta kierownika projektu, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Frysztaku zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Załącznik: Wybrana oferta