Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Pomoce dydaktyczne-wyniki przetargu

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 20. 02.2014r. przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno - terapeutycznych w ramach projektu ,,TACY SAMI", Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Załącznik:  Wybór oferty