Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wrzesień 2016) - wybór of...

23.09.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.

(Numer ogłoszenia: 307735-2016 data zamieszczenia 13.09.2016 r.)

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 23.09.2016r. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy owoców i warzyw  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

1.   Wybór oferty