Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (grudzień 2016) - wyb&oacut...

22.12.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Powiat Strzyżowski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku.

(Numer ogłoszenia: 359845-2016 data zamieszczenia 06.12..2016 r.)

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 22.12.2016r. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.03.2017 r.

Załączniki:

1.   Wybór oferty

2. Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty