Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

2019.12.31

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 dla Powiat Strzyżowski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku.

Załącznik:

1.    Plan postępowań 2020