Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - marzec 2018

nr ogłoszenia

527085-N-2018

data zamieszczenia

2018-03-06  

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywne dostawy owoców i warzyw" dla Powiat Strzyżowski-Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku.  

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.03.2018 r.

Materiały do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 5. Wzór umowy